اخبــار

مجسمه سلامت درلاله پارک تبریز

  • ۱۳ تیر ۱۳۹۶

با مشارکت مدیریت مجتمع تجاری لاله پارک، گروه تاتر تاوریژبه به کارگردانی وحید صابر و کانون تبلیغاتی تسنیم، در مجتمع تجاری لاله پارک اجرا و با استقبال شهروندان روبرو شده است.

مرکز بهداشت شهرستان تبریز کمپین «نه به مصرف سیگار، قلیان، موادمخدر و مشروبات الکل» را به مرحله اجرا گذاشته است. در این راستا نیز استفاده از نمایش خیابانی مجسمه، یکی از روشهای اطلاع رسانی است که با مشارکت مدیریت مجتمع تجاری لاله پارک، گروه تاتر تاوریژبه به کارگردانی وحید صابر و کانون تبلیغاتی تسنیم، در مجتمع تجاری لاله پارک اجرا و با استقبال شهروندان روبرو شده است.